Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Czy wiesz ?e...

Budowa ma?ej przydomowej oczyszczalni ?ciekw (dla jednego lub kilku domw jednorodzinnych) nie wymaga uzyskania ?adnych pozwole? - wystarczy zg?oszenie budowlane.
Więcej …

Kontakt

 tel. (58) 301-51-54
fax (58) 732-78-74

GSM: 605-211-606


e-mail:
promer@promer.com.pl

Dotacje Urz?du Miejskiego w Gda?sku

Urz?d Miejski w Gda?sku informuje, ?e istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o przyznanie dotacji na zadania zadania zwi?zane z ochron? ?rodowiska i gospodark? wodn?. Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Gda?sku.

Wy??czniki p?ywakowe PDF Drukuj Email
 
Prowadzimy sprzeda? p?ywakowych czujnikw poziomu MAC3, s?u??cych do regulacji i sygnalizacji poziomu cieczy w zbiornikach.
 
Wy??cznik p?ywakowy MAC3
Sygnalizatory poziomu MAC 3 umo?liwiaj? automatyczne za??czanie i wy??czanie urz?dze? elektrycznych, takich jak pompy, zawory, czy systemy alarmowe, po przekroczeniu ustalonego poziomu cieczy. Wy??czniki p?ywakowe MAC 3 s? urz?dzeniami wysoce niezawodnymi, cechuj? si? kszta?tem pozbawionym jakichkolwiek kraw?dzi, co czyni je urz?dzeniami idealnie nadaj?cymi si? do pracy w zastosowaniach zwi?zanych z wyst?powaniem ?ciekw.
 
Wy??czniki p?ywakowe MAC 3 wyst?puj? w wersjach z kablem PCV lub z kablem  specjalnym (neoprenowym, odpornym na ?cieki agresywne), o d?ugo?ci kabla od 0,5 do 25 metrw.
 
Zamwienia na typowe wersje wy??cznikw p?ywakowych MAC-3 realizujemy z regu?y w ci?gu 1-2 dni roboczych.
 
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack