Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Czy wiesz ?e...

Zastosowanie oczyszczalni drena?owej jest mo?liwe, je?li jest spe?niony szereg warunkw.
Więcej …

Kontakt

 tel. (58) 301-51-54
fax (58) 732-78-74

GSM: 605-211-606


e-mail:
promer@promer.com.pl

Dotacje Urz?du Miejskiego w Gda?sku

Urz?d Miejski w Gda?sku informuje, ?e istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o przyznanie dotacji na zadania zadania zwi?zane z ochron? ?rodowiska i gospodark? wodn?. Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Gda?sku.

Wy??czniki p?ywakowe PDF Drukuj Email
 
Prowadzimy sprzeda? p?ywakowych czujnikw poziomu MAC3, s?u??cych do regulacji i sygnalizacji poziomu cieczy w zbiornikach.
 
Wy??cznik p?ywakowy MAC3
Sygnalizatory poziomu MAC 3 umo?liwiaj? automatyczne za??czanie i wy??czanie urz?dze? elektrycznych, takich jak pompy, zawory, czy systemy alarmowe, po przekroczeniu ustalonego poziomu cieczy. Wy??czniki p?ywakowe MAC 3 s? urz?dzeniami wysoce niezawodnymi, cechuj? si? kszta?tem pozbawionym jakichkolwiek kraw?dzi, co czyni je urz?dzeniami idealnie nadaj?cymi si? do pracy w zastosowaniach zwi?zanych z wyst?powaniem ?ciekw.
 
Wy??czniki p?ywakowe MAC 3 wyst?puj? w wersjach z kablem PCV lub z kablem  specjalnym (neoprenowym, odpornym na ?cieki agresywne), o d?ugo?ci kabla od 0,5 do 25 metrw.
 
Zamwienia na typowe wersje wy??cznikw p?ywakowych MAC-3 realizujemy z regu?y w ci?gu 1-2 dni roboczych.
 
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack